Voorzitter WIJC spreekt gemeenteraad toe

Schaatsen en skeeleren in Teylingen

Op donderdag 23 juni zal Frans Biemond, voorzitter van de Warmondse IJsclub, namens de drie schaatsverenigingen die Teylingen rijk is, de gemeenteraad toespreken.  De ijsclubs maken gebruik van het ‘burger spreekrecht’ en zullen via Frans Biemond toelichting geven op de wens van de WIJC om een skeelerbaan aan te leggen en op de wijze waarop skeeleren en schaatsen past binnen de sportaccommodatienota.

De vergadering start om 20.00 uur in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout.
Na de opening, het vaststellen van de agenda, bepalen van volgorde bij stemmen en het vragenkwartiertje is het 5e agendapunt ‘spreekrecht burger’ waarvan Frans Biemond gebruik zal maken.
Steun in de raadszaal - in je jubileum shirt of in andere WIJC kleding - wordt zeer op prijs gesteld!

Nieuws Overzicht