Update skeelerbaan

Gisteren avond tijdens de commissie Welzijn vergadering is er unaniem akkoord gegaan met het College voorstel van een donatie van € 125.000,-- en een garantiestelling voor  € 25.000,-- voor een bancaire lening. Dit houdt in dat tijdens de Raadsvergadering van 15 december 2016 dit agendapunt slechts een hamerstuk is.

Dit klinkt allemaal koel en zakelijk maar dat was het in het geheel niet. Alle fracties waren zeer positief en vol lof over ons ingediende burgerinitiatief en alle reeds gedane werk.

Juist door het namens alle  IJsclubs en Trainingsgroepen uit Teylingen in te dienen w als een zeer sterk punt naar voren gebracht.

Tijdens de vergadering waren er enkele vragen welke werden verhelderd door onze voorzitter Frans Biemond. 

Natuurlijk was Frans niet alleen gekomen tevens waren aanwezig onze nieuwe secretaris Roza van der Veer en namens de Stuurgroep Chris Zuiderduin. Zij werden gebroederlijk ondersteund door  Schaatstrainingsgroep Sassenheim-Kagermeer met  voorzitter Michiel Veenstra en secretaris Pascal van Schie.

Voorwaar een grote stap richting de aanleg van de skeelerbaan.

Samen staan we sterk

WIJC 125 jaar jong

Nieuws Overzicht