update Skeelerbaan

Aan de leden en donateurs van de WIJC

 

Wellicht heb je in de krant gelezen dat er flinke weerstand is in de Merenwijk tegen de aanleg van onze skeelerbaan. Wij betreuren de ongerustheid van omwonenden die in onze ogen wordt veroorzaakt door onjuiste informatie.

 

Als bestuur nemen wij de zorgen over mogelijke overlast op gebied van licht, geluid en parkeren zeer serieus. Daarom hebben wij op 5 januari 2017 het initiatief genomen tot een overleg met vertegenwoordigers van zowel de wijkvereniging Merenwijk als de VVE Karpers en Forellen. Dit overleg was bedoeld om eventuele zorgpunten te bespreken en afspraken te maken die voor beide partijen acceptabel zijn. Dat is ook toegezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2016.

 

Tijdens de bijeenkomst van 5 januari hebben wij precies aangegeven wat we van plan zijn, hoeveel bezoekers we verwachten en hoeveel wedstrijden we denken te organiseren. Voorts zijn we ingegaan op de zorgen van de omwonenden als het gaat om mogelijke overlast van licht, geluid en parkeren.

Wij hebben in het gesprek gezegd dat wij graag goede afspraken maken en dat wij zelfs een informatiebijeenkomst voor onze buren willen organiseren. Vertegenwoordigers van de wijkvereniging Merenwijk en de VVE Karpers en Forellen reageerden in onze ogen positief tijdens deze bijeenkomst. Vervolgens werd tot onze verrassing kort daarna een formeel bezwaarschrift tegen de aanleg ingediend bij de gemeente Teylingen.  Daarna heeft de VVE geen gehoor gegeven aan ons verzoek om een vervolggesprek op 31 januari 2017.

 

Het is spijtig dat het niet tot goede afspraken heeft kunnen komen. In plaats van met elkaar te praten, heeft de VVE er voor gekozen om over ons te praten, daarbij bewust gebruikmakend van onjuiste informatie. Als bestuur hebben wij grote moeite met deze werkwijze met als enige doel weerstand tegen de aanleg van de skeelerbaan te mobiliseren. Wij betreuren de opstelling van de wijkvereniging Merenwijk en de VVE Karpers en Forellen.

 

De gemeente Teylingen heeft inmiddels het initiatief genomen in de discussie met de omwonenden. Op maandag 27 februari is er een overleg met de wethouder en vertegenwoordigers van de wijkvereniging Merenwijk en VVE Karpers en Forellen. Als bestuur zijn wij vol vertrouwen over dit gesprek. Het past bij onze eigen intentie om tot goede afspraken te komen met onze naaste buren. Dit is en blijft ons uitgangspunt.

 

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Namens het bestuur.

 

Frans Biemond

Voorzitter WIJC

 

Nieuws Overzicht