Kom in actie voor de nieuwe ijsbaan in Leiden

Natuurlijk zijn we verheugd, dat het Leidse college alsnog wil besluiten tot de bouw van een nieuwe ijsbaan aan de locatie de Vliet. We gaan er absoluut op vooruit voor wat de grootte van de ijsvloer betreft, met name met het oog op veiligheid.  Jammer is wel, dat het niet de 333-meter baan variant wordt, waarvoor de ijsclubs uit Leiden en de regio tijdens de hoorzitting vorig jaar (mei 2016) zo vurig hadden gepleit. Langebaan verenigingen zijn tenslotte primair geïnteresseerd in een langere baan. 

Nu wordt er van de regiogemeenten verwacht, dat zij gezamenlijk bijdragen voor 176.000 euro per jaar om de 250-meterbaan te realiseren, terwijl vorig jaar nog in de commissie vergadering was afgesproken, dat gemeente Leiden garant zou staan voor de financiering van een 250-meterbaan en we voor het surplus een bijdrage aan de regio gemeenten zouden vragen.
We worden pas echt blij, als er alsnog wordt besloten om te gaan voor de 333-meterbaan, omdat de motivatie bij de regionale gemeenten om hieraan financieel bij te dragen groter zal zijn.


Dit zijn de argumenten:

  1. Je zet Leiden op de ijskaart, omdat we na Den Haag dan de tweede wedstrijdbaan van de provincie Zuid Holland zijn.
  2. Naast de wedstrijdbinnenbaan is er ook een wedstrijdbuitenbaan voor de lange afstandsrijders.
  3. De snellere jeugd en gevorderde recreanten hoeven niet meer uit te wijken naar Den Haag of Haarlem. Dit zal een substantiële groei van het aantal vaste uren bewerkstelligen en de exploitatie ten goede komen. 
  4. Je zult veel meer publiek gaan trekken bij zowel de recreanten als de verenigings-/wedstrijdrijders.
  5. De verenigingen groeien in ledenaantal, omdat er zo dichtbij een wedstrijdbaan is.

Het is nu of nooit. 

Met de bijdrage van de regiogemeenten van een structurele bijdrage van 150.000 euro per jaar voor een 333-baan krijgen we iets dat heel bijzonder is voor de toekomst van de schaatssport in de regio. Samen met Leiden hebben we dan een ijsbaan, waar we bijzonder trots op kunnen zijn. Daarom doen we een dringend beroep op de politieke partijen om hier hun medewerking aan te verlenen.

We willen jullie verzoeken het standpunt van de gezamenlijke langebaan verenigingen nu al onder de aandacht van de politieke partijen en sportwethouders te brengen, omdat er vóór de zomer nog een plenaire zitting door de Leidse wethouder Paul Dirkse wordt georganiseerd met alle betrokkenen regio wethouders.

Draag dit standpunt daarom regionaal uit, het is nu of nooit!

Concreet willen we vragen of de sportwethouders en de regio colleges het surplus willen oppakken als de gemeente Leiden de gehele 250-meterbaan financiert. 

Aanstaande dinsdag, 20 juni, gaan we er voor tijdens de inspreekavond om 20.00 uur in het Leidse stadhuis. Laat uw maximale aanwezigheid horen en zien! 
Om 19.30 uur verzamelen we op het Stadhuisplein van Leiden, tot dan.

Samen staan we sterk.

 

Nieuws Overzicht