Informatie schaatsseizoen 2018/2019

Middels een nieuwsbrief (bekijk hier) hebben wij alle schaatsende leden geïnformeerd over de start van het nieuwe schaatsseizoen 2018-2019.

In deze nieuwsbrief vindt U per ijsbaan de informatie over de diverse trainingen, trainers, wedstrijden, data en andere belangrijkste punten te benoemen.

Mocht U na het lezen van deze nieuwsbrief desondanks nog vragen hebben dan kunt U contact opnemen met de één van de leden van de Technische Commissie.

Voor vervoer naar de diverse trainingen en wedstrijden op de ijsbanen in Den Haag, Haarlem en Leiden dient U zelf te zorgen, natuurlijk kunt U met elkaar afspraken maken om te carpoulen, adviesprijs voor onkosten vergoeding is € 4,= per training.
Voor de training van de jeugd op vrijdag in Den Haag zal de TC een special vervoersschema opstellen en dit rondsturen naar de betrokken ouders, waarbij ouders dan ook af en toe moeten rijden. Voor de training van de oudere junioren op de andere dagen in Den Haag zal Jan Randsdorp er voor te zorgen dat iedereen vervoer heeft naar de ijsbaan.

Naast alle wedstrijden op de 3 kunstijsbanen organiseren we dit seizoen ook weer de Warmondse Kampioenschappen op kunstijs. Na het succes van vorig seizoen, gaan we ook dit seizoen weer naar Leeuwarden voor onze Warmondse Kampioenschappen. Noteer de datum vast in Uw agenda, want deze kampioenschappen zijn op zaterdag 26 januari 2019. Meer info hierover volgt later dit seizoen.

De Warmondse IJsclub heeft ook een mooi kleding pakket (zelfs helmen!). 

Mocht U komende winter nog willen trainen in een mooie outfit van de Warmondse IJsclub, neem dan even contact op met Paul Fredrikze of Ageeth Loef.

Veel schaatsplezier deze winter.

De TC van de Warmondse IJsclub

Nieuws Overzicht