ALV: overdracht voorzittershamer

Vrijdag 30 november is de Algemene Ledenvergadering gehouden in een volle kantine van ons clubhuis. De vergadering werd onder leiding van aftredend voorzitter Frans Biemond tot de rondvraag op tijdschema gehouden, maar daarna werd er volop tijd genomen om Frans in het zonnetje te zetten. Dat deed Philip van der Post, die nu voorzittershamer hanteert. Daarna namen Robert Jan Booij en Henk Eigenbrood op geheel eigen wijze, met interview, een lied en de aanwezige leden in schaatshouding, afscheid van Frans als voorzitter van de WIJC.

Nieuw in het bestuur is Sylvia Kok, die de aan te leggen skeelerbaan in haar portefeuille heeft. Onder groot applaus is zij benoemd tot bestuurslid.

  foto © arjen vervoort

BEDANKT FRANS!

Nieuws Overzicht