Uitspraak Raad van State: hoger beroep ongegrond verklaard

De UITSPRAAK       Gemeente Teylingen nieuwsbericht

De Raad van State heeft het hoger beroep, aangespannen door omwonenden van de ijsbaan in de Veerpolder, ongegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank van vorig jaar maart wordt bevestigd.

Dat betekent dat de gemeente Teylingen niet verplicht is om van de WIJC een aanvraag omgevingsvergunning te eisen voor het aanleggen van een skeelerbaan op de landijsbaan (een combibaan) in de Veerpolder.

Het bestuur van de WIJC is blij met deze uitspraak.  De voorbereidingen voor de aanleg van de skeelerbaan worden nu in gang gezet (zoals besprekingen over het huurcontract met de gemeente Teylingen en het actualiseren van de aanneemsom). Uiteindelijk zal er een Algemene Ledenvergadering belegd worden waarin aan de leden het groene licht voor de aanleg gevraagd zal worden.

De WIJC blijft in goed overleg met de buren en er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het beperken van de overlast.

 

Nieuws Overzicht