Donderdag 1 augustus Extra ALV ter besluit aanleg skeelerbaan

Op donderdag 1 augustus houdt de Warmondse IJsclub (WIJC) een extra algemene ledenvergadering in het clubhuis ‘t Wak. Op deze vergadering beslissen de leden over de aanleg van een skeelerbaan op het terrein van de club.

 

Het bestuur realiseert zich dat de gekozen datum voor veel leden midden in de vakantietijd valt. Na vertragingen door gerechtelijke procedures hebben de onderhandelingen met de gemeente Teylingen veel meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Het bestuur wil echter dat de werkzaamheden aan de baan, mits de leden instemmen met het voorstel, klaar zijn voor de winterperiode. Dat betekent dat de aannemer in augustus met de voorbereidingen moet beginnen. Dat kan pas na een akkoord van de leden tijdens deze vergadering. Vandaar dat het bestuur is genoodzaakt om midden in de zomervakantie de leden bij elkaar te roepen.

Het bestuur van de Warmondse IJsclub hoopt dat veel leden maar ook vrijwilligers, ereleden en donateurs (de officiële benaming van wat bij de WIJC in de praktijk natuurijsleden worden genoemd) naar het clubhuis ’t Wak komen om deze vergadering bij te wonen.

Alle leden die door vakantie zijn verhinderd, kunnen een ander lid (maximaal één per persoon) van de vereniging machtigen om te stemmen. Een machtigingsformulier wordt straks apart aan alle stemgerechtigde leden toegestuurd. Leden die op 1 juli nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kunnen een ouder of verzorger machtigen één stem uit te brengen. Machtigingsformulieren moeten volledig worden ingevuld en voor aanvang van de vergadering worden ingeleverd.

Dus kom naar de Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 augustus in ’t Wak aan de Veerpolder in Warmond. Aanvang 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur.

 

Philip van der Post
Voorzitter Warmondse IJsclub (WIJC)

Nieuws Overzicht