Stuurgroep Combibaan Warmond

Leden van de stuurgroep:Christiaan Zuiderduin (voorzitter stuurgroep)
Sylvia Kok, bestuurslid  (portefeuille skeelerbaan)
Herman van Everdingen (penningmeester WIJC en verantwoordelijke commissie financiële zaken)
Philip van der Post (voorzitter WIJC en verantwoordelijke commissie techniek)
Leden commissie techniek combibaanPhilip van der Post
Huub Slobbe
Willem Leenen
Leden commissie financiële zaken combibaanHerman van Everdingen
Jan van der Geest
Erik Beune
Contact:

Chris Zuiderduin


e-mail
telefoon
Mobiel

skeelerbaan@wijc.nl
071-5237558
06-29340692