Leden Warmondse IJsclub stemmen unaniem in met aanleg skeelerbaan

Tijdens een extra algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden van de Warmondse IJsclub donderdagavond unaniem ingestemd met de aanleg van een skeelerbaan op het terrein van de vereniging in de Warmondse Veerpolder.

Voorzitter Philip van der Post (mi.) spreekt de extra algemene ledenvergadering van de Warmondse IJsclub toe. Hij wordt geflankeerd door Chris Zuiderduin (li.) van de skeelerbaancommissie en penningmeester Herman van Everdingen (re.).
Voorzitter Philip van der Post (mi.) spreekt de extra algemene ledenvergadering van de Warmondse IJsclub toe. Hij wordt geflankeerd door Chris Zuiderduin (li.) van de skeelerbaancommissie en penningmeester Herman van Everdingen (re.).

De Warmondse IJsclub is de laatste jaren druk bezig geweest met de realisering van de baan die gaat bestaan uit een gecombineerde 200/300-meterbaan en een oefenplein voor de allerjongste skeeleraars.

In de Extra ALV werd door verschillende drijvende krachten achter de plannen toelichting gegeven op de technische en financiële onderbouwing van de skeelerbaan. De plannen zijn financieel haalbaar vanwege onder andere subsidies van de gemeente Teylingen, het Schipholfonds en andere partijen en een aanzienlijk bedrag dat als lening door Vrienden van de WIJC is ingebracht.

Chris Zuiderduin van de skeelerbaancommissie licht de plannen voor de skeelerbaan toe op de extra ALV van de Warmondse IJsclub.
Chris Zuiderduin van de skeelerbaancommissie licht de plannen voor de skeelerbaan toe op de extra ALV van de Warmondse IJsclub. 

Ook werd een nieuwe Gebruiksovereenkomst en Recht van Opstal tussen de gemeente Teylingen en de ijsclub behandeld, en werd het door de gemeente, de ijsclub en haar buren in de Leidse Merenwijk gesloten convenant besproken. In dit convenant zijn afspraken opgenomen om mogelijk hinder qua geluid, kunstlicht en parkeren te beperken.

Uiteraard waren er ook kritische geluiden van enkele personen. Echter met unanieme stemmen nam de vergadering de plannen aan. Hierna kon er door de talrijk aanwezige leden het glas geheven worden en werd een crowdfundingsactie gelanceerd om de laatste bedragen ten ondersteuning van de begroting op te halen.

Het streven van de Warmondse IJsclub is dat de nieuwe skeelerbaan er 1 november a.s. zal liggen.

De bidons die deelnemers aan de crowdfundingactie voor de skeelerbaan zullen krijgen. 
De bidons die deelnemers aan de crowdfundingactie voor de skeelerbaan zullen krijgen.

Nieuws Overzicht