Aanleg skeelerbaan is gestart

Maandag 16 september start de aannemer met het graafwerk voor de aanleg van de skeelerbaan. De bovengrond is vrijdag losgemaakt.

ConstructieEr wordt circa 40 cm grond afgegraven op de plaats waar de skeelerbaan komt. Dit is nodig om een goede stabiele fundering aan te leggen. Deze fundering bestaat uit schuimbeton, een mengsel van zand, cement en een luchtbelvormer, dat bij verharding aanzienlijk minder weegt dan de uitgegraven grond. Dat is nodig om na het aanbrengen van het asfalt, met een dikte van totaal 10 cm, de belasting op de ondergrond in evenwicht te houden.

PlanningHet graafwerk start op 16 september en duurt ongeveer een week waarna werkzaamheden voor riolering en drainage beginnen.  Eind september zal gestart worden met het aanbrengen van de schuimbeton. Die werkzaamheden duren circa 2 weken. Om op het schuimbeton verder te kunnen werken moet deze goed drogen en uitharden, dat duurt ongeveer 4 weken. Vervolgens wordt het asfalt aangebracht. Een onderlaag van 7 cm en een speciale sport-toplaag van 3 cm. Daarna herstellen we de grasmat rond de baan. Als het weer mee zit zijn al die werkzaamheden eind november klaar en kan in principe de baan gebruikt worden.
In het voorjaar volgt nog de plaatsing van hekwerken en verdere afwerking.

Als het dit jaar wil winteren kan de baan gewoon onder water gezet worden zodat er bij voldoende vorst weer heerlijk geschaatst kan worden.

Feestelijke momentenIn het voorjaar openen we bij de start van het skeelerseizoen de skeelerbaan officieel. Uiteraard worden hierbij naast de  leden/donateurs/vrijwilligers van de club ook vertegenwoordigers van de gemeente, het Schipholfonds, de andere twee ijsverenigingen in Teylingen en de vertegenwoordigers van de omwonenden uitgenodigd. De precieze data en informatie over het officiële openingsprogramma volgt later.

De Warmondse IJsclub hoopt dat heel veel mensen plezier zullen beleven op de skeerlerbaan en bedankt iedereen die heeft bij gedragen aan de realisering ervan! 
Bijdragen via de crowdfunding zijn nog steeds welkom!

Nieuws Overzicht