29 oktober informatieavond over aanpassing statuten en huishoudelijk reglement

Dinsdag 29 oktober is vanaf 20.00 uur de mogelijkheid om in ons clubhuis het Wak te luisteren naar een toelichting op de ideeën van het bestuur om zowel de statuten als het huishoudelijk reglement te herzien. De aanleg van de skeelerbaan en daarmee het ontstaan van een skeelertak naast de schaatstak is de belangrijkste reden daarvoor. Tevens worden andere aanpassingen voorbereid die wenselijk zijn door de opgedane ervaringen en ontwikkelingen bij de Warmondse IJsclub na de vorige aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement in november 2008.

Op deze dinsdagavond willen wij onze ideeën hierover toelichten en van onze leden en vrijwilligers vernemen hoe zij hier over denken en of zij andere ideeën of suggesties hebben.

Na deze informatieavond zullen de ideeën verder worden uitgewerkt en ter beoordeling en verwerking naar de notaris gaan opdat we op de komende Algemene Ledenvergadering van 29 november concepten van statuten en huishoudelijk reglement kunnen voorleggen ter bespreking en goedkeuring.

Nieuws Overzicht