ALV 29 november - stukken agendapunt 9

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 november aanstaande worden bij agendapunt 9 de nieuwe (concept) statuten en het nieuwe (concept) huishoudelijk reglement besproken. Deze nieuwe versies vindt u onderaan dit bericht, evenals de powerpoint-presentatie die tijdens de informatieavond is gebruikt.

Op 29 oktober is over eerdere concept versies van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement een informatie-avond gehouden. De toen gegeven opmerkingen en reacties zijn waar nodig en mogelijk verwerkt.

De stemgerechtigde leden hebben hierover het laatste woord en beslissen hierover tijdens de ALV.

De huidige statuten en het actuele huishoudelijk reglement zijn te vinden onder 'Vereniging'

De overige stukken voor de ALV zijn te vinden in het clubblad Kouwe Drukte (nr 232) dat bij alle leden en donateurs is bezorgd.

Downloads:

Nieuws Overzicht