ALV op 20 december (vervolg op 29/112019)

Op vrijdag 20 december houdt de WIJC opnieuw een Algemene Ledenvergadering omdat op 29 november jl. onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren om de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement aan te nemen.

Op vrijdag 20 december houdt de Warmondse IJsclub opnieuw een Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering worden de aangepaste Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Deze beide documenten zijn besproken tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 29 november 2019. Door het ontbreken van het in de huidige Statuten vereiste quorum tijdens deze vergadering konden de documenten niet worden aangenomen en is een tweede Algemene Ledenvergadering noodzakelijk.

De agenda voor de vergadering van 20 december aanstaande (in 't Wak, aanvang 20.30 uur) is hieronder bijgevoegd evenals de concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november jl.

Downloads:

Nieuws Overzicht