Statuten en Huishoudelijk Reglement

De nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement zijn vorige week op gepubliceerd.

 

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van 20 december jl. hebben onze stemgerechtigde leden unaniem ingestemd met de voorstellen van het bestuur voor de aanpassingen van onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Deze wijzigingen waren onder andere nodig door de aanleg van de skeelerbaan, onze nieuwe tak van sport.

Op vrijdag 14 februari jl. zijn deze Statuten vervolgens bij de notaris gepasseerd waarmee ze van kracht zijn geworden.
Het Huishoudelijk Reglement is vorige week getekend door onze voorzitter en secretaris en op 20 februari gepubliceerd op de website, waardoor het op 5 maart a.s. in werking zal treden.

Het zal even wennen zijn maar we heten van nu af aan Warmondse IJs-en Skeelerclub. (WIJC)

 

Het bestuur van de Warmondse IJs-en Skeelerclub

 

Nieuws Overzicht