Vrijdag 30 april ALV Warmondse IJs- en Skeelerclub

Op 30 april 2021 houdt de Warmondse IJs- en Skeelerclub (WIJC) een algemene ledenvergadering. Gezien alle nog steeds geldende maatregelen vanwege COVID-19 zal deze wederom digitaal worden gehouden. Al onze leden en abonnementhouders worden via deze e-mail en een melding op onze website geïnformeerd.

HOE GAAT DIGITAAL VERGADEREN?

Iedereen die de digitale vergadering wil bijwonen, meepraten én meestemmen, moet zich van tevoren aanmelden door een e-mail te sturen naar bestuur@wijc.nl met voornaam, achternaam én geboortedatum. Wie zich aanmeldt, krijgt voor de vergadering van 30 april 2021 een link (met uitleg) gemaild waarmee kan worden ingelogd op de vergadering. Aanmelden voor de digitale vergadering moet voor 27 april 2021.

Als bijlage de uitnodiging en agenda voor deze vergadering, in de loop van volgende week worden alle stukken en verdere informatie u toegezonden.

Tot 30 april

Philip van der Post

Voorzitter WIJC

Nieuws Overzicht