December 2019
Vrijdag 20 december
20:00 – 21:30

ALV (vervolg op 29 november)

Clubhuis

Op vrijdag 20 december houdt de Warmondse IJsclub opnieuw een Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering worden de aangepaste Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Deze beide documenten zijn besproken tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 29 november 2019. Door het ontbreken van het in de huidige Statuten vereiste quorum tijdens deze vergadering konden de documenten niet worden aangenomen en is een tweede Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. De agenda voor deze vergadering in 't Wak, aanvang 20.30 uur, staat op de website onder nieuws. Ook de concept-notulen van de laatste algemene ledenvergadering zijn daar te vinden.

Maart 2020
Zondag 15 maart

Laatste ijstraining Haarlem

Zaterdag 21 maart

Laatste ijstraining Leiden en Den Haag