Details Lidmaatschap en Trainingskosten

Kosten algemeen

De kosten zoals hieronder zijn weergegeven zijn zo zorgvuldig mogelijk overgenomen van de verschillende ijsbanen waar we als ijsclub kunnen schaatsen. Ondanks dat kan het voorkomen dat er een foutje is gemaakt. In dat geval gelden toch de tarieven die uiteindelijk aan de vereniging worden doorberekend.

De kosten voor de trainingen zijn als volgt opgebouwd:

  • Lidmaatschap: Dit betreft het basis lidmaatschap dat van toepassing is op met name de trainende leden.
  • IJsbaan abonnement: Een abonnement dat door een ijsbaan wordt uitgegeven. Deze kosten, die per ijsbaan verschillend zijn, worden aan de trainende leden doorberekend.
  • IJstrainingskosten: Bijdrage in de kosten voor het beschikbaar hebben van een trainer.
  • KNSB contributie: Voor actieve leden wordt een contributie aan de KNSB afgedragen. Deze contributie wordt aan de actieve leden doorberekend.
  • KNSB licentie:Zowel op de ijsbaan De Uithof als ijsbaan Haarlem heb je een KNSB licentie nodig als je wedstrijden rijdt. Deze moet je zelf regelen via de KNSB site. De vereniging zal hiervoor niets doorbelasten.
  • Vastrecht voor wedstrijden. Als je op de Uithof wedstrijden rijdt is een vastrecht nodig om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Deze kosten worden doorberekend. IJsbaan Haarlem heeft iets vergelijkbaars. Daar heet het “Marathon Toeslag”

Betalingswijze

Om lid te kunnen worden en trainingen te kunnen volgen is het noodzakelijk om bij aanmelding een machtiging af te geven voor automatische incasso.

Financiële bijdrage van de gemeente

De gemeente Teylingen heeft een sport- en cultuurregeling voor volwassenen. Voor de jeugd is er jeugdfonds van de provincie. De regelingen hebben als doel sport en cultuur voor mensen met een laag inkomen bereikbaar te houden. Meer hierover is te vinden op:

Categorieën

Het verenigingsjaar 2019-2020 loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Het seizoen van de KNSB loopt echter van 1 juli tot 30 juni. Veel van de kosten zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie van de schaatser. Jaarlijks vindt indeling in de juiste leeftijdscategorie plaats op basis van de leeftijd per 1 juli van het seizoen.

WIJC
Categorie naam
KNSB
Categorie naam
Leeftijd op 1 juli van het seizoen
Senioren    Senioren en Masters    vanaf 23 jaar en ouder
Neo-Senioren Neo-Senioren vanaf 19 jaar tot en met 22 jaar
Junior A Junior A vanaf 17 jaar tot en met 18 jaar
Junior B Junior B vanaf 15 jaar tot en met 16 jaar
Junior C Junior C vanaf 13 jaar tot en met 14 jaar
Pupillen Pupil A/B vanaf 11 tot en 12 jaar
Welpen Pupil C/D vanaf 9 jaar tot en met 10 jaar
Mini’s Pupil E/F vanaf 7 jaar tot en met 8 jaar
Benjamins Pupil F jonger dan 7 jaar

Trainingslidmaatschap

Tarieven voor het seizoen 2019/2020

Categorie Contributie
Trainingslidmaatschap
Pupillen en Benjamins  € 21,--
Junioren C t/m A € 31,50
Senioren en Neo-Senioren € 42,--

Abonnementen en IJstrainingskosten

Hieronder zijn de tarieven voor de abonnementen en de ijstrainingskosten voor de verschillende ijsbanen.

Tarieven voor IJshal Leiden(2019/2020)

Type uur Categorie abonnement
1ste uur
abonnement
2de en 3de uur
ijstrainingskosten
per uur
Jeugd uur Jun A/B/C € 140,-- € 66,50 € 30,--
Jeugd uur Pupil A-F € 135,00 € 66,50 € 26,--
WIJC Recreanten uur Neosenioren en Senioren € 165,-- € 90,-- € 30,--
WIJC Recreanten uur Jeugd t/m 17 jaar € 117,50 € 66,50 € 30,--

 

Tarieven IJsbaan De Uithof in Den Haag (2019/2020)

Categorie abonnement
1ste uur
abonnement
2de - 5de uur
ijstrainingskosten
elk uur
Vastrecht
Langebaan
Vastrecht
Marathon
Vastrecht
Marathon+Langebaan
Junioren A t/m master € 147,-- € 99,-- € 42,-- € 80,-- € 63,-- € 112,--
Junioren B en C € 126,-- € 88,-- € 42,-- € 60,-- € 42,-- € 84,--
Pupillen € 126,-- € 88,-- € 42,-- € 40,-- € 24,-- € 59,--

 

Tarieven IJsbaan Haarlem (2019/2020)

Categorie trainings
abonnement
1ste uur
Marathon
Toeslag
ijstrainingskosten
1ste uur
Junioren A t/m Master € 212,-- € 19,-- € 42,--

Voor de uren dat er wordt getraind op de ijsbaan in Haarlem is vanaf het seizoen 2016-2017 een licentie niet meer verplicht. Alleen voor deelname aan wedstrijden is nog een licentie nodig.

KNSB Wedstrijd Licentie

Als je aan wedstrijden wil deelnemen (langebaan, marathon, short track of skeeler) dan moet je zelf een licentie aanvragen bij de KNSB. Voor instructies en informatie wordt verwezen naar de betreffende pagina op de KNSB site: http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/

KNSB contributie voor het seizoen 2019/2020

Trainende leden vanaf 18 jaar moeten € 8,70 contributie afdragen aan de KNSB Voor trainende leden jonger dan 18 jaar geldt een contributie van € 6,10

Natuurijslidmaatschap

Het natuurijslidmaatschap is een kwalificatie van een donateurschap met een vaste bijdrage dat onder meer recht geeft op toegang tijdens ijsdagen tot de landijsbaan in de Veerpolder voor alle gezinsleden.

Aan het natuurijslidmaatschap is wel het bezoek- en spreekrecht tijdens een ALV verbonden maar geen stemrecht.

De kosten voor het seizoen 2019-2020 bedragen € 13,50. Ook hier is de standaard betalingswijze van toepassing,