Details Lidmaatschap en Trainingskosten

Alle tarieven die op deze pagina staan zijn zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd weer te geven. Het kan zijn dat ondanks onze inspanningen er toch nog onjuistheden op staan. De tarieven zijn dus onder voorbehoud. Mocht je een foutje ontdekken, dan horen we het graag. Stuur dan een bericht naar de penningmeester.

De kosten zoals hieronder zijn weergegeven zijn zo zorgvuldig mogelijk overgenomen van de verschillende ijsbanen waar we als ijsclub kunnen schaatsen. Ondanks dat kan het voorkomen dat er een foutje is gemaakt. In dat geval gelden toch de tarieven die uiteindelijk aan de vereniging worden doorberekend.

De kosten voor de trainingen zijn als volgt opgebouwd:

 • Lidmaatschap: Dit betreft het basis lidmaatschap dat van toepassing is op met name de trainende leden.
 • IJsbaan abonnement: Een abonnement dat door een ijsbaan wordt uitgegeven. Deze kosten, die per ijsbaan verschillend zijn, worden aan de trainende leden doorberekend.
 • IJstrainingskosten: Bijdrage in de kosten voor het beschikbaar hebben van een trainer voor de ijstrainingen.
 • Skeelertrainingsabonnement: Een abonnement voor het volgen van trainingen onder begeleiding van een WIJC trainer
 • Skeelertrainingskosten: Bijdrage in de kosten voor het beschikbaar hebben van een trainer voor de skeelertrainingen.
 • Vrij-Skeelerabonnement: Abonnement voor vrij-skeeleren op de daarvoor bestemde uren.
 • Zomertrainingskosten: Bijdrage in de kosten voor het beschikbaar hebben van een trainer voor de zomertrainingen
 • KNSB contributie: Voor actieve leden wordt een contributie aan de KNSB afgedragen. Deze contributie wordt aan de actieve leden doorberekend.
 • KNSB licentie:Zowel op de ijsbaan De Uithof als ijsbaan Haarlem heb je een KNSB licentie nodig als je wedstrijden rijdt. Deze moet je zelf regelen via de KNSB site. De vereniging zal hiervoor niets doorbelasten.
 • Vastrecht voor wedstrijden. Als je op de Uithof wedstrijden rijdt is een vastrecht nodig om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Deze kosten worden doorberekend. IJsbaan Haarlem heeft iets vergelijkbaars. Daar heet het “Marathon Toeslag”

Zusterijsverenigingen zijn van harte welkom ook trainingen organiseren op de skeelerbaan van de Warmondse IJs- en Skeelerclub. Ook hiervoor zijn de tarieven op deze pagina te vinden.

Betalingswijze

Om lid te kunnen worden en trainingen te kunnen volgen is het noodzakelijk om bij aanmelding een machtiging af te geven voor automatische incasso.

Financiële bijdrage van de gemeente

De gemeente Teylingen heeft een sport- en cultuurregeling voor volwassenen. Voor de jeugd is er jeugdfonds van de provincie. De regelingen hebben als doel sport en cultuur voor mensen met een laag inkomen bereikbaar te houden. Meer hierover is te vinden op:

Categorieën

Het verenigingsjaar 2021-2022 loopt van 1 april 2021tot en met 31 maart 2022. Het seizoen van de KNSB loopt echter van 1 juli tot 30 juni. Veel van de kosten zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie van de schaatser. Jaarlijks vindt indeling in de juiste leeftijdscategorie plaats op basis van de leeftijd per 1 juli van het seizoen.

WIJC
Categorie naam
KNSB
Categorie naam
Leeftijd op 1 juli van het seizoen
Senioren    Senioren en Masters    vanaf 23 jaar en ouder
Neo-Senioren Neo-Senioren vanaf 19 jaar tot en met 22 jaar
Junior A Junior A vanaf 17 jaar tot en met 18 jaar
Junior B Junior B vanaf 15 jaar tot en met 16 jaar
Junior C Junior C vanaf 13 jaar tot en met 14 jaar
Pupillen Pupil A/B vanaf 11 tot en 12 jaar
Welpen Pupil C/D vanaf 9 jaar tot en met 10 jaar
Mini’s Pupil E/F vanaf 7 jaar tot en met 8 jaar
Benjamins Pupil F jonger dan 7 jaar

(Trainings)lidmaatschap

Tarieven voor het seizoen 2020/2021

Categorie Contributie
(Trainings)lidmaatschap
Pupillen en Benjamins  € 21,--
Junioren C t/m A € 33,50
Senioren en Neo-Senioren € 44,--

IJstrainingsabonnementen en IJstrainingskosten

Hieronder zijn de tarieven voor de abonnementen en de ijstrainingskosten voor de verschillende ijsbanen.

Tarieven voor IJshal Leiden (2020/2021)

Type uur Categorie abonnement
1ste uur
abonnement
2de en 3de uur
ijstrainingskosten
per uur
Jeugd uur Jun A/B/C € 140,-- € 66,50 € 30,--
Jeugd uur Pupil A-F € 135,00 € 66,50 € 26,--
WIJC Recreanten uur Neosenioren en Senioren € 165,-- € 90,-- € 30,--
WIJC Recreanten uur Jeugd t/m 17 jaar € 117,50 € 66,50 € 30,--

Tarieven IJsbaan De Uithof in Den Haag (2020/2021)

Categorie abonnement
1ste uur
abonnement
2de - 5de uur
ijstrainingskosten
elk uur
Vastrecht
Langebaan
Vastrecht
Marathon
Vastrecht
Marathon+Langebaan
Junioren A t/m master € 147,-- € 99,-- € 42,-- € 80,-- € 63,-- € 112,--
Junioren B en C € 126,-- € 88,-- € 42,-- € 60,-- € 42,-- € 84,--
Pupillen € 126,-- € 88,-- € 42,-- € 40,-- € 24,-- € 59,--

Tarieven IJsbaan Haarlem (2021/2022)

Categorie trainings
abonnement
1ste uur
trainings
abonnement
2de uur
Wedstrijd
Toeslag
ijstrainingskosten
per uur
(Neo) Senioren/Masters (recreanten) € 212,-- € 105,-- € 19,-- € 42,--
Junioren  € 145,-- € 75,-- € 29,-- € 42,--
Pupillen € 130,-- € 75,-- € 10,-- € 42,--
Jeugdschaatsen (zaterdag morgen)
6 t/m 12 jaar
€ 65,--     € 42,--
Jeugdschaatsen (zaterdag morgen)
13 en 14 jaar
€ 99,--     € 42,--

Voor de uren dat er wordt getraind op de ijsbaan in Haarlem is vanaf het seizoen 2016-2017 een licentie niet meer verplicht. Alleen voor deelname aan wedstrijden is nog een licentie nodig. Die moet je wel zelf aanvragen bij de KNSB.

Skeelerabonnementen en Skeelertrainingskosten

Als je een skeelerabonnement neemt krijgt iedereen een toegangspasje voor de baan hiervoor dient een borg te worden betaalt. De borg krijg je terug als je het toegangspasje onbeschadigd weer inlevert. Het toegangspasje is ook het bewijs dat je een abonnement hebt.

Tarieven voor skeelertrainingen (2021)

Om deel te nemen aan een skeelertraining moet je lid zijn. Zie de lijst met lidmaatschapskosten.

De kosten om deel te nemen aan een skeeler training bestaan uit:

 • Skeelerbaanabonnement: In 2021 geldt dat je met een 1 skeelerbaanabonnement mag deelnemen aan meerdere skeelertrainingen. Je mag op de uren dat de baan niet wordt gebruikt voor trainingen of evenementen (zoals wedstrijden), zo vaak en zo lang als je wilt vrij skeeleren.
 • Trainingskosten: In 2021 geldt dat je alleen een bijdrage in de trainingskosten betaalt voor 1 skeeler training. Voor de 2de en 3de skeeler training in een week hoef je geen trainingskosten te betalen.
 • Borg toegangspasje: Wanneer er geen trainingen zijn is het hek gesloten. Je kan dan met het toegangspasje toegang krijgen tot de baan. Je betaalt 1x borg voor dit pasje en kan dit pasje elk seizoen opnieuw gebruiken.
Categorie Abonnement Trainingskosten Borg toegangspasje
ouder dan 18 jaar € 45,00 € 25,00 € 10,00
13 t/m 18 jaar € 32,00 € 20,00 € 10,00
t/m 12 jaar € 20,00 € 20,00 € 10,00

Tarieven voor vrij-skeeleren zonder trainingsbegeleiding (2021)

Zowel leden als niet leden kunnen vrij skeeleren op de skeelerbaan op de daarvoor aangewezen uren. Leden zijn geregistreerd bij de KNSB en zijn daarmee automatisch verzekerd bij ongevallen. Niet leden skeeleren voor eigen risico.

De tarieven zijn als volgt:

Categorie Vrij-skeelerbaanabonnement
leden
Vrij-skeelerbaanabonnement
niet leden
Borg toegangspasje
ouder dan 18 jaar € 45,00 € 60,00 € 10,00
13 t/m 18 jaar € 32,00 € 54,00 € 10,00
t/m 12 jaar € 20,00 € 48,00 € 10,00

Tarieven voor skeelertrainingen onder begeleiding van een andere vereniging (2021)

Leden van andere verenigingen zijn welkom om te komen trainen onder begeleiding van trainers van die vereniging. Voor meer informatie neem hiervoor contact op met de Technische Commissie.

Deze kosten hieronder worden afgerekend via de eigen vereniging.

Categorie Abonnement Borg toegangspasje
ouder dan 18 jaar € 50,00 € 10,00
13 t/m 18 jaar € 45,00 € 10,00
t/m 12 jaar € 40,00 € 10,00

Tarieven voor zomertrainingen (2021)

Als je wilt deelnemen aan de zomertrainingen (dat zijn alle trainingen tussen 1 april en 1 oktober uitgezonderd de skeelertrainingen) dan moet je lid zijn van de WIJC en dit jaar voor het eerst ook een bijdrage betalen in de trainingskosten. Deze bijdrage is een vast bedrag, ongeacht

 • aan welke training je meedoet,
 • of  je één of meerdere avonden per week traint en
 • of je alle trainingen volgt of slechts een paar in het seizoen.
Categorie Trainingskosten
ouder dan 18 jaar € 15,00
13 t/m 18 jaar € 10,00
t/m 12 jaar € 10,00

KNSB Wedstrijdlicentie

Als je aan wedstrijden wil deelnemen (langebaan, marathon, short track of skeeler) dan moet je zelf een licentie aanvragen bij de KNSB. Voor instructies en informatie wordt verwezen naar de betreffende pagina op de KNSB site: 

KNSB contributie voor het seizoen 2021/2022

Trainende leden vanaf 18 jaar moeten € 9,10 contributie afdragen aan de KNSB Voor trainende leden jonger dan 18 jaar geldt een contributie van € 6,40

Natuurijsabonnementhouders (voorheen natuurijslidmaatschap)

Natuurijsabonnementhouders van de vereniging zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen vaste bijdrage.

Natuurijsabonnementhouders hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.

De kosten voor het seizoen 2021-2022 bedragen € 15,00. Ook hier is de standaard betalingswijze van toepassing.

Toegang tot landijsbaan tijdens ijsdagen

Natuurijsabonnementhouders (en leden) hebben het recht om tijdens ijsdagen, wanneer de landijsbaan in de winter voor het publiek is opengesteld, zonder betaling op vertoon van een geldige op naam gestelde WIJC-natuurijsbaankaart, gebruik te maken van de landijsbaan, zodra deze door het bestuur officieel is opengesteld.