Vrienden van de WIJC

Op 1 juni 2015 is de “Vrienden van de WIJC” opgericht deze groep heeft als doel de Warmondse IJsclub (verder te noemen de WIJC) financieel te ondersteunen bij de realisatie van grootschalige projecten binnen de vereniging. Het eerste project is de aanleg van een Combibaan op het terrein van de natuurijsbaan in de Veerpolder te Warmond.


De financiële ondersteuning voor het eerste project kan bestaan uit:

 • Het verstrekken van een achtergestelde lening door particulieren van (minimaal) € 1.000,--
  • Rentepercentage van 1,5%
   • De rente is minimaal zodanig wat de belastingdienst niet als een gift beschouwd.
  • Jaarlijkse aflossing
   • Eerste 2 jaar geen aflossing maar wel renteopbouw. Aflossing in 13 jaar.
   • De looptijd van 15 jaar
 • Het plaatsen van een reclamebord /doek langs de baan à € 10.000,--
  • Looptijd 10 jaar ergo reclamekosten  € 1.000,---/jaar
  • Bedrag kan ook in natura worden geschonken zie hier onder.
 • Het verstrekken van diensten of goederen door bedrijven in natura
  • Schenking van ter waarde minimaal € 10.000,--
 • Een schenking van minimaal € 1.000,--
  • Wij kunnen onderzoeken welke fiscale vorm voor u het aantrekkelijkst is.
  • Bijv. u schenkt 5 jaar € 1.000. en kan dit aftrekken van de belasting. Dus bij een marginaal tarief van 52% betaalt u “slechts” €480,- per jaar.

Wat biedt de WIJC haar “Vrienden”

Wij zijn zeer vereerd dat u onze vereniging een warm hart toedraagt en daarom zouden we graag u willen belonen met:

Voor particulieren:

 • Vermelding op een prominente plaque in ons clubgebouw ’t Wak.
 • Het krijgen van één of meerdere clinics in schaatsen en/of inline skaten.
  o Bijv. als familie-uitje.
  o Alles geheel in overleg en naar uw wensen

Voor bedrijven:

 • Een full page advertentie in ons clubblad “de Kouwe drukte”
  o Minimaal 1 jaar (de looptijd is afhankelijk van uw bijdrage)
 • Het krijgen van één of meerdere clinics in schaatsen en/of inline skaten.
  o Bijv. als bedrijfsactiviteit.
  o Alles geheel in overleg en naar uw wensen

Heeft u interesse om “Vriend van de WIJC” te worden neem dan contact op met de voorzitter van de WIJC:  Philip van der Post
e-mail: bestuur@wijc.nl  of 071 517 63 46